முக்கிய அதிகாரிகள்


 
 
வ. எண் பெயர் பதவி தொலைபேசி
எண்
கைபேசி எண்
1. திருமதி .பொ.ராஜேஸ்வரி, இ.வ.ப முதன்மை தலைமை வனப்பாதுகாவலர் மற்றும் தலைவர் 91-44-24473303 (Tele Fax) cmntafcorn@yahoo.co.in
2. திரு. யோகேஷ் சிங், இ.வ.ப., நிர்வாக இயக்குநர் 91-431 - 2706602
91-431 -2706604
91-431-2702771 (Direct)
tafcorn@gmail.com
94439 - 97869
3. திரு. யோகேஷ் சிங், இ.வ.ப., பொது மேலாளர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு) 91-431 - 2706602
91-431 -2706604
91-431-2702158( Direct)
tafcorn@gmail.com
94439 - 97869
4. திரு. ஜி. செந்தில்குமார், B.A முதுநிலை கணக்கு அலுவலர் (கூடுதல் பொறுப்பு) 91-431 - 2706602
91-431 -2706604
tafcorn@gmail.com
99432-36006
5. திரு எம். மதன்குமார்., B.L., A.C.S நிறுவனச் செயலாளர் 91-431 - 2706602
91-431 -2706604
tafcorn@gmail.com
94429-01679
6. திரு.ஜே. ஜோஷ்வா கமலநாதன்., M.Sc.,M.BA.,PGDCA முதுநிலை கணிப்பொறி மேலாளர் 91-431 – 2706601 joshua260863@gmail.com 99408-27878
7. திரு. ஜி.. செந்தில்குமார், B.A., நிர்வாக அலுவலர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு) 91-431 - 2706602 91-431 -2706604 tafcorn@gmail.com 94877-04755 99432-36006
8. திரு. எஸ். பழனிகுமார், D.C.E. முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலர் 91-431-2706602 / 2706604 tafcorn@gmail.com 94429-01679
9. திரு.கே.அறிவொளி, மண்டல மேலாளர், (முழு கூடுதல் பொறுப்பு), அறந்தாங்கி 91-4371 – 270 909 tafcorn1@gmail.com 94442-23174
10. திரு. எஸ்.நேசமணி, B.Sc., மண்டல மேலாளர், காரைக்குடி. 91-4565 –236431 rmkaraikudi@gmail.com 97508-44654
11. திரு. எஸ். ஆரோக்கியராஜ் சேவியர், B.Sc., மண்டல மேலாளர், (முழு கூடுதல் பொறுப்பு), புதுக்கோட்டை 91-4322-270683 rmpudukottai@gmail.com 94432-41771
12. திரு.எல்..சி.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த், B.Sc., மண்டல மேலாளர், (முழு கூடுதல் பொறுப்பு), திருக்கோவிலூர் 91-4153-252 341 rmtafcorntkr@gmail.com 99944-49242
13. திரு.எல்..சி.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த், B.Sc., மண்டல மேலாளர், (முழு கூடுதல் பொறுப்பு), விழுப்புரம். 91-4146-223 771 rmvpm@ymail.com 99944-49242
14. திரு.எல்..சி.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த், B.Sc., மண்டல மேலாளர், விருத்தாசலம். 91-4143-260 322 rmtafcornvdm@yahoo.com 99944-49242
15. திரு. எஸ். சம்பத்குமார், B.Sc., உதவி வனப்பாதுகாவலர், பறக்கும் படை, திருச்சி (முழு கூடுதல் பொறுப்பு) 91-431 - 2706602 91-431 -2706604 tafcorn@gmail.com 94433-99949